2008-12-12

Pozyskanie dotacji z funduszy unijnych

Firma Budrem Stal uzyskała dotację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Rozwój Mikroprzedsiębiorstw Schemat I Projekty Inwestycyjne na wdrożenie w firmie numerycznie sterowanej technologii tlenowego cięcia stali.